Friday, August 3, 2018

Pingulingo knjiga za ucenje engleskog jezika

Pingulingo knjiga za ucenje engleskog jezika


Zahvaljujući formuli automatskog učenja jezika možeš lako:

da savladaš osnove stranog jezika u 14 dana
da koristiš jezik na srednjem nivou nakon 2 nedelje
da povećaš svoje stručne sposobnosti 
da razgovaraš sa strancima na putovanju – da bez ikakvih problema rezervišeš hotel, dogovoriš se sa taksistom ili zamoliš medicinsku pomoć
da postigneš lični razvoj, i podigneš svoje veštine i jezičku inteligenciju – porodica i prijatelji će biti impresionirani tvojim sposobnostima.
Formula o kojoj pišem deluje u 3 faze:

Uklanja demotivisanost za učenje
Nikad, ali stvarno nikad nećeš naučiti strani jezik ako nemaš odgovarajuću motivaciju. Nedostatak volje slomi svakoga, pre ili kasnije. Ova metoda uklanja nedostatak motivacije. Svaki dan ćeš videti napredak u učenju, i imaćeš puno veću želju za sledeću gomilu vežbi. Radost upoznavanja novog jezika će naravno rasti, i to će odagnati osećaj nedostatka motivacije.


PORUCIVANJE SRBIJAPORUCIVANJE HRVATSKAPORUCIVANJE SLOVENIJAPORUCIVANJE MAKEDONIJAPORUCIVANJE BOSNA I HERCEGOVINA
Stimuliše mozak i pamćenje do 5 puta
Nakon nekoliko dana aktivnost mozga će početi da raste, i proces pamćenja će se ubrzati. Tako svaki dan negde do četvrtog dana. Ovaj visok nivo stimulacije mozga i efikasnosti pamćenja će se stabilizovati, i biće 5 puta veći nego sada.

Automatski ubrzaj učenje stranog jezika
Od trenutka kada počneš da učiš metodom Aaron Stone-a, automatski ćeš usvajati strane jezike.* Nećeš morati da o tome misliš bez prestanka. Zadaci podstiču rad obe moždane hemisfere, i na taj način učenje ovom metodom stvara za oko 15 puta više neuronskih veza nego tokom učenja na običan način. Zahvaljujući tome ćeš se brže i bolje sećati reči. Na kraju ćeš ih tečno koristiti u govoru i pismu, tako da ćeš verovatno zaboraviti da je za njihovo poznavanje bilo potrebno učenje.

Ono što određuje super efikasnost metode automatskog učenja jezika su do najsitnijih detalja razrađene svima razumljive lekcije. To su posebne lekcije za učenje engleskog jezika kakve ne mogu da se nađu nigde drugde. Svaka lekcija sadrži prikaz novih reči sa primerom upotrebe.

Prilikom pregledavanja lekcija se mozak prisiljava da povezuje reči za svaki od gore navedenih elemenata. Umesto udruživanja dveju poveznica „zapis reči na srpskom – zapis reči na stranom jeziku“ nastalih običnim učenjem popisa reči, učenjem s ovim lekcijama mozak generiše 5 takvih veza.

Zamisli onda da je u tvom mozgu stvorena jaka, stalna mreža koja obuhvata određeni pojam. Zahvaljujući tome, možeš brzo zapamtiti nove reči. Osim toga, takva mreža se teško uništi, tako da je prirodni proces zaboravljanja 5 puta sporiji.

Već prvog dana ti knjiga uz pomoć posebno osmišljenih lekcija omogućuje savladavanje 200 novih reči.* Njihova redovna upotreba će ti omogućiti slobodno komuniciranje nakon 2 nedelje.*

Sistem o kojem govorim, a koji je pokazao 5 puta veću efikasnost od uobičajenih metoda učenja jezika, je knjiga pod nazivom Pingulingo.

Njena upotreba:

Je jednostavna
Nije potrebno mehanički pamtiti reči i koristiti stručne udžbenike. To nije potrebno kako bi se dodatno podstaklo tvoje pamćenje i koncentracija. Sve što treba da učiniš je da pregledaš lekcije 2 puta dnevno. Jednom ujutro, drugi put uveče – zatim ćeš moći da slobodno komuniciraš na novom jeziku.

Prirodno poboljšava rad mozga
Strateški osmišljene lekcije ne samo da olakšavaju učenje engleskog jezika, nego i na osnovu prirodnih mehanizama pamćenja i udruživanja povećavaju koncentraciju i efikasnost mozga.

Odmah deluje
Dovoljan je 1 dan da savladaš čak 200 novih reči i izraza, i vidiš prvi napredak i veću slobodu korišćenja stranog jezika.* Redovno učenje lekcija iz Pingulingo knjige će učiniti da brzo usvojiš engleski jezik, i sa strancima ćeš moći da komuniciraš bez ikakvih problema.*

Ovo bi mogla biti najefikasnija metoda učenja stranih jezika koja je ikad postojala. Osim toga, nju je istražio tim lingvista, i testirana je na meni i mnogim drugim osobama, poput Helge iz Nemačke.